Επεμβάσεις και τεχνικές

- ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΑΝΩΔΥΝΗ ΟΥΡΗΘΡΟΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ :ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ,ΟΓΚΟΙ ΚΥΣΤΕΩΣ,ΛΙΘΙΑΣΗ ΚΥΣΤΕΩΣ,ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ,ΣΤΕΝΩΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ,ΚΙΡΣΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ Κ.Α
- ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LASER
- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΑΧΥ ΧΑΛΙΝΟΥ ΜΕ LASER
- ΔΙΟΡΘΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ (TRUS)
- ΒΙΟΨΙΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
- ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ
- ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΣΤΕΩΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΝΕΦΡΩΝ
- ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ STENTS-pigtails
- ΟΥΡΟΡΟΟΜΕΤΡΗΣΗ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΥΡΗΣΗΣ)


ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
-ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟ TUR-is , ΒΙΟΨΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ,ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ
-ΒΙΟΨΙΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ, ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ΚΥΣΤΕΩΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΘΩΝ ΚΥΣΤΕΩΣ, ΔΙΑΚΥΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΥΣΤΕΩΣ

ΟΥΡΗΘΡΑ-ΠΕΟΣ
- ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΗΘΡΑΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΗΘΡΑΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΚΤΡΟΠΙΟΥ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N.PEYRONIE

ΟΣΧΕΟ-ΟΡΧΕΙΣ
- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΚΗΛΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΧΕΩΣ-ΕΠΙΔ/ΔΑΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΨΙΕΣ ΟΡΧΕΩΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ, ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΕΩΝ ΕΠΙΔ/ΔΑΣ

ΝΕΦΡΟΙ-ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ STENTS-pigtails ΓΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΟΥΡΗΤΗΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΚΥΣΤΕΩΝ ΝΕΦΡΟΥ, ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ (ΟΛΙΚΗ-ΜΕΡΙΚΗ), ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΘΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΜΕ LASER